از اساتید طرح آموزش هنر برای همه (آموزش رایگان هنر) در شهرستان گتوند تقدیر به عمل آمد

۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر : 62

از اساتید طرح آموزش هنر برای همه (آموزش رایگان هنر) در شهرستان گتوند تقدیر به عمل آمد

اختتامیه طرح آموزش هنر برای همه (آموزش رایگان هنر) در گتوند برگزار شده و از اساتید این دوره ها تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی خوزستان سه شنبه دوم اسفند۱۴۰۱ از اساتیدطرح آموزش رایگان هنر توسط اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان گتوندبااهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.

حمیدبهداروندی بااعلام این خبرگفت:
طرح آموزش هنر به بالندگی وپویایی هنر درمناطق محروم وکم برخوردار کمک شایانی خواهدکرد
رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان گتوندافزود:
طرح آموزش رایگان هنر باعث شدتا علاقه مندان به رشته های فرهنگی وهنری دغدغه هزینه کردن برای این دوره ها را نداشته باشندواین نشان دهنده استقبال عمومی از اینگونه طرح هاست که بصورت رایگان برگزارنی شود

وی ضمن قدردانی ازوزارت فرهنگ وارشاداسلامی واداره کل فرهنگ وارشاداسلامی خوزستان خاطرنشان کرد:
بایدبخاطر ایجاداین ظرفیت ها برای جوانان وعلاقه مندان حوزه فرهنگ وهنر از مجموعه وزارت ارشادواداره کل و همکاران درادارات شهرستان بابت پیگیری واجرای این طرح تشکروقدردانی کرد

وی بیان داشت:
نیازشناسی علاقه مندان وتقویت حوزه فرهنگ وهنر با اجرای چنین طرح هایی قطعا راه شکوفایی جوانان رادر جامعه تقویت وهنرجویان را به ادامه یادگیری رشته مورد علاقه خودترغیب خواهدکرد

دبیرشورای فرهنگ عمومی شهرستان گتوندادامه داد:
انتظار میروددوره های تکمیلی وپیشرفته درطرح رایگان آموزش هنربرای همه در دستورکاردست اندرکاران این طرح ملی قرارگیردتاشاهدنتیجه وخروجی این نوع آموزش باشیم

بهداروندی گفت:
طرح آموزش رایگان هنر درشهرستان گتوند در در۲ رشته عکاسی دیجیتال وخوشنویسی ازاواسط بهمن ماه آغازوپس از ۱۱جلسه آموزش فشرده در۲ اسفند۱۴۰۱ پایان یافت

گفتنی است درآخرین جلسه آموزشی ازاساتید۲ دوره عکاسی حمیدرضاهییتی ودوره آموزش خوشنویسی مریم حسنی باحضورحمیدبهداروندی وهمکاران وهنرجویان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل بعمل آمد.
 

. . .

گالری

. . .

دیدگاه خود را ثبت نمایید.